Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky

 

Zásady ochrany soukromí


1. Kdo je správcem údajů a kdo jsou příjemci údajů ve vztahu k osobním údajům, které o vás shromažďujeme.

Europcar International S.A.S.U, „Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle“, jejíž sídlo je na adrese EUROPCAR INTERNATIONAL SASU, Bat OP - 2, rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux, Francie, a která je zapsána v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem: B 542 065 305 (dále jen „My“) je správcem osobních údajů, které o vás shromažďujeme na této webové stránce („Webová stránka“).

Tyto osobní údaje jsou určeny společnostem Skupiny Europcar, jejich franšízantům, subdodavatelům a partnerům a budou shromažďovány, zpracovávány a ukládány v souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Jaký typ osobních informací o vás shromažďujeme?

Osobně informace o vás, které jsou shromažďovány

 Shromažďujeme osobní informace, které dobrovolně poskytnete. Tyto informace jsou shromažďovány, zejména když:

 • se zaregistrujete / stanete se členem Europcar,
 • provedete online rezervaci,
 • aktivujete si službu eReady,
 • přihlásíte se do věrnostního programu Privilege společnosti Europcar,
 • přihlásíte se k odběru newsletteru / e-mailových upozornění Europcar,
 • zúčastníte se našeho průzkumu, soutěže nebo sázek na bank,
 • kontaktujete Europcar,
 • využijete naše online služby,
 • provedete požadavek na rezervaci online.

3. Jak používáme údaje, které shromažďujeme - předávání údajů

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom umožnili společnostem skupiny Europcar, jejich franšízantům, subdodavatelům a partnerům poskytovat vám objednané služby a naturální požitky, k jejichž odběru jste se přihlásili.

Konkrétně můžeme informace použít k:

 • registraci vaší osoby coby člena Europcar a poskytnutí ID Europcar,
 • zpracování vašeho pronájmu vozidla a všech souvisejících služeb: získání cenové nabídky / provedení online rezervace / úprava nebo změna stávající rezervace / správa vašich faktur…;
 • zasílání e-mailových upozornění na speciální promo akce, pokud si to budete přát,
 • kontaktování vaší osoby stran rezervace, kterou jste na webových stránkách Europcar nedokončili;
 • zaslání shrnutí týkajícího se požadavku na rezervaci, pokud budete souhlasit s poskytnutím e-mailové adresy;
 • řízení vašeho věrnostního programu;
 • odpovídání na vaše otázky a návrhy;
 • zlepšení kvality vaší návštěvy našich webových stránek;
 • zasílání našeho newsletteru, pokud si to budete přát;
 • řízení vaší účasti v sázce na bank nebo v soutěži;
 • kontaktovaní vaší osoby kvůli účasti v průzkumu zákaznické spokojenosti za účelem zlepšení vašich služeb.

Abychom vám mohli poskytovat efektivní služby, může čas od času předat údaje, které shromáždíme, jiným společnostem Skupiny Europcar nebo franšízantům Europcar v EU nebo mimo EU pro zde stanovené účely. Toto předání s sebou nenese žádné omezení a naše zásady ochrany soukromí budou plně platné.

Někteří příjemci těchto zveřejnění se mohou nacházet v zemích, jejichž zákony o ochraně osobních údajů neposkytují takovou míru zabezpečení jako francouzské právo. Přijetím těchto zásad ochrany soukromí dáváte Europcar svolení k převodu vašich údajů příslušnému personálu společností stanovených společností Europcar k provedení požadované služby.

Europcar má rovněž uzavřené smlouvy s poskytovateli služeb, kteří jsou třetími stranami, pro účely správy naší databáze a poskytování technické a jakékoliv jiné podpory k naší aplikaci. Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny a předány takovémuto poskytovateli služeb, který je třetí stranou, a dalším smluvním partnerům, pokud to bude považováno za nutné pro účely popsané v těchto zásadách ochrany soukromí. Všichni poskytovatelé služeb, kteří jsou třetími stranami a jsou zapojení do řízení podnikání Europcar uzavřeli se společností Europcar závaznou dohodu o zachování důvěrnosti, takže tyto třetí strany mohou jednat výhradně na základě pokynu společnosti Europcar a mají omezený přístup k databázi Europcar pro účely poskytování technické podpory.

 

4. Naši partneři a odkazy na další webové stránky

Uzavřeli jsme partnerství s uznávanými třetími stranami, abychom vám nabídli rozmanité cestovní služby. Všechny cestovní služby na našich webových stránkách, jež jsou poskytovány partnerem, který je třetí stranou, jsou jako takové popsány. Ačkoliv spolupracujeme pouze s uznávanými třetími stranami, naši obchodní partneři mohou mít jiné zásady a postupy v oblasti ochrany soukromí než Europcar.

Na našich webových stránkách existuje rovněž několik míst, která vás mohou odkázat na jiné webové stránky, které nefungují podle postupů Europcar týkajících se ochrany informací. Jakmile se prokliknete na tyto stránky, ochrany informací platná na webových stránkách Europcar už nadále neplatí. Doporučujeme, abyste si prošli prohlášení o ochraně soukromí u všech webových stránek třetích stran, abyste porozuměli jejich postupům při shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací.

5. Jak uchováváme a chráníme osobní informace - bezpečnost údajů

Chceme, aby se naši členové a návštěvníci našich stránek cítili při používání našich stránek a provádění rezervací pronájmu vozidel bezpečně, takže jsme odhodlání chránit informace, které shromažďujeme.
 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to požadováno podle francouzského práva pro příslušné účely popsané v těchto zásadách ochrany soukromí. Europcar a jeho poskytovatelé služeb, kteří jsou třetími stranami, použijí přiměřená fyzická, technická a organizační opatření, aby zabránili neoprávněnému nebo nezákonnému zpracovávání, náhodné ztrátě nebo zničení nebo poškození vašich osobních údajů.


Síť Europcar je bezpečné a zabezpečené online prostředí. Naše systémy jsou konfigurovány s technologiemi šifrováním nebo kódování údajů a s firewally, které jsou v oboru standardní. Když zašlete osobní informace přes internet na webovou stránku Europcar, vaše údaje budou chráněny prostřednictvím technologie  Secure Sockets Layer (SSL) k zajištění bezpečného přenosu.

Každá transakce kreditní kartou, kterou provedete na webových stránkách Europcar, je realizována prostřednictvím naší technologie Secure Server. Ta nabízí mnoho bezpečnostních prvků, například:  
Ověření: to vašemu prohlížeči zaručí, že jsou vaše údaje zaslány správnému počítačovému serveru a že je tento server bezpečný.


Šifrování: to zakóduje údaje, takže je nemůže přečíst nikdo jiný než bezpečný server.


Celistvost údajů: ta kontroluje předávané údaje k zajištění toho, že nedojde k jejich změně.

6. Jak přistupovat k vašim osobním údajům, aktualizovat je, opravit a smazat

Vyvíjíme přiměřenou snahu, abychom zajistili, že osobní údaje, které o vás máme, budou přesné, aktuální a úplné, jak je to nutné pro účely, k nimž tyto údaje používáme.

Podle francouzského zákona o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo na přístup ke zpracování vašich osobních údajů a právo podat proti němu námitku z oprávněných důvodů, jakož i právo aktualizovat, opravit a smazat osobní údaje, které jsme shromáždili, pokud to budou údaje neúplné, nepřesné, zastaralé nebo zakázané zákonem, a to tak, že se přihlásíte do svého profilu „Můj Europcar“ nebo kontaktujete naši hlavní kancelář v zemi vašeho pobytu.

Adresu našeho hlavního sídla najdete v části „Legal Mentions“ (zákonné údaje) na našich webových stránkách. Alternativně můžete získat informace tak, že nám napíšete na:


Europcar International - Data Centre, Bat OP - 2, rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux, Francie

Kvůli ochraně vašeho soukromí a bezpečnosti podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti, než vám umožníme přístup nebo provedeme změny.

Rovněž si budete moci kdykoliv změnit své heslo a tajnou otázku tím, že se přihlásíte do svého profilu „Můj Europcar“.

7. Jak se mohu přihlásit k odběru propagačních e-mailů? - Naše zásady přihlašování

Jakožto člen Europcar můžete občas e-mailem obdržet informace o našich produktech a službách, aktualizacích našich webových stránek, přizpůsobené reklamy a promo akce, které budou změřeny na vaše konkrétní zájmy, jako jsou speciální nabídky, promo akce, soutěže, sázky na bank a další cestovní příležitosti dostupné na webových stránkách Europcar a/nebo sponzorované našimi poskytovateli služeb a inzerenty. Tyto informace rozesíláme buď sami, nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb, které jsou třetími stranami.

Tyto e-maily o našich stránkách vám budeme zasílat na vaši žádost. Přihlásit se můžete v sekcích „Profil“ a „Upozornění“ v části Můj Europcar, k níž se dostanete přes hlavní navigační lištu webových stránek, nebo nám můžete zaslat e-mail kliknutím sem.

Kdykoliv se můžete rozhodnout, že už od nás nechcete dostávat žádné další marketingové nebo propagační e-maily. V takovém případě se můžete odhlásit v sekcích „Profil“ a „Upozornění“ v části Můj Europcar, k níž se dostanete přes hlavní navigační lištu webových stránek, nebo nám můžete zaslat e-mail kliknutím sem.

Kromě toho do našich e-mailů a dalších sdělení vkládáme pokyny stran toho, jak se odhlásit.

Vyhrazujeme si právo omezit členství těch, kdo budou  přijímat e-maily. Před podniknutím jakýchkoliv kroků budou členové upozorněni e-mailem.

8. Změny Zásad ochrany soukromí

Naše Zásady ochrany soukromí budou pravděpodobně aktualizovány. Proto vám doporučujme, abyste si tento dokument pravidelně procházeli, abyste měli povědomí o všech našich závazcích týkajících se bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů. Pokud máte otázky týkající se našich Zásad ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím.

 

 

Tisk

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 246 096 711, reservation@europcar.cz

Vše o vaší rezervaci
Business centrum
Legal

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.

Pravidla a podmínky pronájmu Europcar ve světě Kontaktujte nás Specifické podmínky dalších zemí (EN) Podmínky používání webu

© Europcar Czech Republic 2021