Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky

Specifické obchodní podmínky věrnostního programu Privilege


Tyto obchodní podmínky věrnostního programu Privilege (dále jen „Program“) platí od 15. února 2018 navíc k obchodním podmínkám pronájmu Europcar a Pojistné ochraně Europcar (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky Europcar").

1. Definice

Řidič: je definován jako zákazník, který se přihlásil do programu.

 

ID Europcar: rovněž nazývané ID řidiče, je definováno jako osobní identifikační číslo přidělené řidiči v okamžiku vyzvednutí vozidla na místě Europcar nebo při vytvoření účtu Europcar na webových stránkách. Za účelem získání ID Europcar musí řidič přijmout Všeobecné obchodní podmínky Europcar, jakož i Zásady ochrany soukromí Europcar a vyplnit následující informace:

- Titul - Křestní jméno - Příjmení - E-mailová adresa - Úplná poštovní adresa - Telefonní číslo - Datum a místo narození - Detaily týkající se řidičského průkazu

Toto ID Europcar musí být používáno při rezervování a/nebo pronajímání, aby bylo možno získat kredity Privilege a využívat všechny výhody programu Privilege.

 

Členské ID je totéž identifikační číslo jako ID Europcar a je nutné k získávání kreditů a odměn v programu Privilege.

Umístění stanic Europcar po celém světě definuje všechna zastoupení, kde si mohou zaměstnanci vyzvednout vozidlo nebo ho tam vrátit, a je možné si je zobrazit zde: https://www.europcar.com/location a může se čas od času měnit.

 

Program není dostupný v Kanadě, Číně, na Kubě, v Japonsku a ve Spojených státech. Program nicméně může být využíván spolu s partnerskými programy leteckých společností a hotelů Europcar (dále jen „Partnerské programy“), což znamená, že členové Privilege mohou za jeden pronájem získávat kredity Privilege a současně body/míle do Partnerského programu.

 

Událost: je definována jako automatické zvýšení, snížení nebo obnovení úrovně na úroveň Club, Executive, Elite nebo Elite VIP.

 

Strany: budou označovat Europcar a řidiče.

 

Karta Privilege: je definována jako identifikační karta Privilege nebo nákupní karta Privilege, v plastové podobě nebo virtuálním formátu, která členovi Privilege umožňuje přičítat kredity Privilege a využívat výhody odpovídající jeho/jejímu statusu Privilege. Člen Privilege získá novou kartu pokaždé, když se změní jeho/její status Privilege.

 

Platební ID: je definováno jako platná platební metoda člena Privilege, jejíž detaily se povinně objeví ve formuláři přihlášky do programu Privilege a na kterou budou účtovány veškeré náklady související s pronájmy člena Privilege. Platná platební metoda může být buď platná nákupní karta Privilege nebo platná bankovní karta, jak jsou definovány ve Všeobecných obchodních podmínkách.

 

ID karta Privilege: je definována jako karta se jménem člena programu Privilege, kterou Europcar zašle e-mailem během registrace nebo poštou do tří týdnů po registraci, pokud člen Privilege nepřidal svou virtuální kartu. ID karta Privilege, plastová, nebo virtuální, nemůže být používána jako platební prostředek.

 

Nákupní karta Privilege: je definována jako členská karta Privilege, kterou Europcar poskytuje zaměstnancům společnosti využívající firemní účet Europcar, kteří byli svou společností řádně a jmenovitě oprávněni používat ji jako platnou Platební ID. Nákupní karta Privilege bude propojena s firemním účtem, ale bude určena jmenovanému individuálnímu členovi programu Privilege.

Pokud člen Privilege nepřidal svou virtuální kartu, nákupní karta Privilege bude příslušnému členovi Privilege zaslána poštou a/nebo na vedení jeho/její společnosti podle pravidel definovaných v okamžiku stanovení smluvních podmínek pro zasílací adresu firemních karet. Karta je vydána a zaslána teprve poté, co řidičova společnost odfaxuje/zašle zpět ředitelství Europcar v dané zemi (adresa Europcar uvedená na formuláři) řádně vyplněný, orazítkovaný a podepsaný formulář.

 

Kredity Privilege: jsou definovány jako jednotkové hodnoty počítané v kreditech a určující status člena programu Privilege. Kredity Privilege jsou generovány jak počtem Kvalifikačních pronájmů, tak počtem Kvalifikačních dnů, které jsou připsány Členovi Privilege v průběhu Kvalifikačního období. Jeden kredit se rovná buď jednomu Kvalifikačnímu pronájmu, nebo jednomu Kvalifikačnímu dni. Kredity Privilege nepředstavují Platební ID a nemohou být převedeny na peníze.

Kredity Privilege je možné si zobrazit v části Můj Europcar na webových stránkách Europcar jeden týden po fakturaci Kvalifikačního pronájmu, pokud pronájem proběhl v Austrálii, Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Itálii, na Novém Zélandu, v Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku a ve Spojeném království, a 6 týdnů po fakturaci, pokud se pronájem uskutečnil v ostatních zemích sítě Europcar.

Pokud nebyl Kvalifikační pronájem reálně uhrazen, příslušné kredity Privilege nebudou přiděleny až do úplného dokončení transakce. Europcar může členům Privilege přidělit kredity Privilege z propagačních důvodů.

 

Členové (programu) Privilege: označují zákazníka, který se přihlásil do Programu. Členové Privilege budou získávat kredity Privilege pouze za své krátkodobé pronájmy. Za pronájmy v délce 22 dnů a delší bude přidělen pevný počet Kvalifikačních dnů v počtu 21 dnů.

 

Odměny Privilege budou označovat jakoukoliv Odměnu, kterou může řidič získat na základě nasbírání kreditů Privilege. Záleží na řidičově úrovni.

 

Kredity Privilege na odměny: jsou definovány jako jednotkové hodnoty počítané v kreditech, které umožňují čerpat odměny Privilege. Kredity Privilege na odměny jsou generovány počtem Kvalifikačních pronájmů. Formulář přihlášky do programu Privilege: je definován jako formulář přihlášky do věrnostního programu Privilege. Před podáním přihlášky musí řidič přijmout Specifické obchodní podmínky věrnostního programu Privilege.

 

Veřejné sazby:

Veřejné sazby zahrnují

 

• jakoukoliv nezlevněnou sazbu získanou prostřednictvím rezervace provedené přímo na webových stránkách Europcar, přes call centrum;

• jakékoliv sazby získané prostřednictvím rezervace na partnerské mikrostránce (speciální webová stránka přístupná přes zákazníkovu webovou stránku, které zákazníkům umožňuje rezervovat a řídit jejich pronájmy);

• dočasné promo akce zveřejněné prostřednictvím bannerů na webových stránkách Europcar.

 

Veřejné sazby nezahrnují:

 

• sazby získané přes jakoukoliv nepřímou webovou stránku nebo nepřímý zdroj rezervace;

• korporátní vyjednané paušální sazby,

• promo sazby.

 

Priorita: služba Priorita je služba expresního vyzvednutí vozidla, kdy je smlouva o pronájmu připravena předem se všemi informacemi ze zákazníkova profilu a rezervace, čímž se šetří čas u přepážky.

 

Rámcová smlouva o pronájmu (MRA): tato možnost v rámci služby Priorita opravňuje člena Privilege vyhnout se přepážce a podpisu smlouvy o pronájmu, leda by místní zákony země pronájmu takový postup výslovně zakazovaly (např. Jižní Afrika a Portugalsko): pro využívání této služby musí člen Privilege vyplnit ve svém profilu všechny platební údaje a souhlasit s tím, že na jeho platební ID budou účtovány všechny částky související s pronájmem.

 

Program: je definován jako věrnostní program Privilege společnosti Europcar a platí pouze pro značku Europcar.

 

Status nebo úroveň Privilege: je definován jako úroveň, které člen Privilege dosáhl s ohledem na jeho/její kredity Privilege. Existují čtyři statusy/úrovně Privilege, přičemž každá z nich umožňuje členovi Privilege využívat speciální výhody:

• Privilege Club (vstupní úroveň), až do 9 statusových pronájmů nebo do 39 dnů pronájmu během 24 měsíců od registrace;

• Privilege Executive (úroveň častého nájemce), 10-24 statusových pronájmů nebo 40-84 dnů pronájmu během 24 měsíců od registrace;

• Privilege Elite (úroveň velmi častého nájemce), 25-40 pronájmů nebo 85-129 dnů pronájmu během 24 měsíců od registrace;

• Privilege Elite VIP (úroveň Top častého nájemce), více než 40 pronájmů nebo 130 a více dnů pronájmu během 24 měsíců od registrace.

• Status Privilege, který se bere v úvahu, je status dosažený členem Privilege v okamžiku vyzvednutí vozidla.

 

Kvalifikační den: je definován jako každý den Kvalifikačního pronájmu. Například jednodenní Kvalifikační pronájem je jak Kvalifikační den, tak Kvalifikační pronájem. Kvalifikační dny s hodnotou 0 jsou pronájmy provedené za sazbu vyloučen z přidělování kreditů Privilege.

 

Kvalifikační sazby pro status a odměny Privilege: jsou definovány jako sazby umožňující členům Privilege postoupit na další úroveň: všechny pronájmy a dny se počítají bez ohledu na sazbu s výjimkou následujících skupin sazeb, za které se nepřidělují žádné kredity Privilege:

Kód sazby

Název sazby

Kód sazby

Název sazby

AAGB

ČLENSKÝ PROGRAM A.A.

FR**

JAKÝKOLIV BEZPLATNÝ PRODUKT PRONÁJMU

ADAA

DENNÍ SAZBY ADAC

NPOO

NESDÍLENÁ VOZIDLA

ADAB

VÍKENDOVÉ SAZBY ADAC

RE**

JAKÝKOLIV PRODUKT NÁHRADNÍHO VOZIDLA

ADAC

SVÁTEČNÍ SAZBY ADAC

FSI1

NÁHRADNÍ VOZIDLA JINÉ 1

BIKE

PRONÁJMY MOTOCYKLŮ

FSI2

NÁHRADNÍ VOZIDLA JINÉ 2

CHFD

JÍZDA S ŘIDIČEM

FRWL

DALŠÍ NÁHRADNÍ VOZIDLO

EUSI

SPECIÁLNÍ PROSTŘEDNÍCI US

SHOW

PRONÁJMY S NEDOSTAVENÍM SE

FDEZ

EASYJET

TO**

JAKÝKOLIV PRODUKT CESTOVNÍ KANCELÁŘE

FDFR

RYANAIR

USFS

KRÁTKODOBÁ SAZBA US FORCE

FDJE

JERSEY EUROPEAN

USST

SEVEROAMERICKÁ STŘEDNĚDOBÁ SAZBA

 

Všechny pronájmy spojené s výše uvedenými sazbami nebudou zohledňovány pro účely kreditů Privilege.

Člen Privilege bude nicméně využívat všechny další výhody spojené s Programem.

 

Kvalifikační sazby pro status Privilege a odměny Privilege: jsou to všechny Kvalifikační pronájmy, ať už za veřejnou, nebo vyjednanou/smluvní cenu, které členovi Privilege umožňují postoupit do další úrovně a získávat odměny Privilege. Překrývající se pronájmy nejsou považovány za kvalifikační pronájmy. Za obnovení nebo snížení statusu Privilege nebude poskytnuta odměna v podobě víkendu zdarma.

 

Doba platnosti úrovně: je definována jako doba platnosti na dané úrovni, během níž může člen Privilege získávat kredity Privilege. Doba platnosti je období 24 měsíců počínající datem přihlášení do programu, událostí obnovení nebo snížení statusu a končící v tentýž den o 2 roky později.

V případě obnovení nebo snížení úrovně jsou kredity Privilege na konci doby platnosti úrovně vynulovány.

 

Vozidlo: je definováno jako jakékoliv auto, dodávka nebo nákladní vozidlo pronajaté řidičem od společnosti Europcar.

 

Webové stránky: jsou definovány jako https://www.europcar.com

2. Prezentace věrnostního programu Europcar Privilege

Program je bezplatný program nabízený společností Europcar za účelem odměnění jejích řidičů za věrnost v poměru k četnosti jejich pronájmů vozidel. Řidiči, kteří se přihlásí do programu, budou moci automaticky využívat službu ePriorita, pokud ve svém profilu vyplní své platební údaje a údaje o preferovaném pojištění, nebo si je bude moci vybrat pro každou rezervaci prostřednictvím varianty ePriority, pokud to bude připadat v úvahu. Členové Privilege získávají kredity Privilege, aby mohli dosáhnout jednoho ze statusů Privilege a získat související výhody. Všechny informace o Programu mohou být nalezeny v části webových stránek věnované věrnostnímu programu.

 

Program platí pouze pro značku Europcar a pro pronájmy rezervované přímo přes Europcar. 

3. Podmínky členství a postup přihlášení

Pro přihlášení do Programu a získání nákupní karty Privilege musí řidič:

• být starší 21 let (v některých zemích starší, vizte prosím specifické podmínky pronájmu podle země);

• mít platný řidičský průkaz;

• mít ID Europcar;

• zvolit si variantu „ID karta Privilege“;

• vyplnit online podpisový formulář Privilege potvrdit dohodu pro přihlášení při prvním pronájmu na místě Europcar;

• potvrdit přijetí Specifických podmínek věrnostního programu Privilege.

 

Zákazník poté obdrží potvrzovací e-mail od společnosti Europcar na poskytnutou e-mailovou adresu.

 

Formulář přihlášky do programu Privilege je dostupný n sekci věrnostních programů na webových stránkách Europcar: adresy webových stránek je možné získat na www.europcar.com.

 

Zákazníci, kteří se přihlásí do programu, nemohou být přihlášeni do žádného jiného věrnostního programu Europcar v žádné zemi, jako jsou programy s přihlášením pro slevové karty nebo jakékoliv jiné karetní programy.

 

Programy nemohou být používány spolu s žádným jiným programem s přihlášením Europcar, jako je Funway, Autoliberté. Přihlášení do jakéhokoliv programu povede k ukončení přihlášení do Programu.

 

Program nicméně může být využíván s programy pro časté cestující partnerských leteckých společností Europcar, tj. členové Privilege mohou za stejný pronájem získat kredity Privilege a míle/body pro časté cestující.

4. Karty Privilege

při prvním přihlášení do Programu se řidič kvalifikuje do úvodní úrovně nazvané Privilege Club.

Každý člen Privilege obdrží jednu individuální a nepřevoditelnou kartu Privilege v plastové podobě nebo ve virtuálním formátu, na níž bude uvedena:

 

• jeho nebo její úroveň;

• datum vypršení platností aktuální kartičky v případě vydání firemní nákupní karty Privilege;

• název společnosti, pokud je řidič korporátním/partnerským klientem;

• číslo příslušné korporátní smlouvy;

• zmínku o nákupní kartě Privilege, pokud to bude připadat v úvahu spolu se souvisejícím firemním účtem. Při registraci nebo po změně statusu v rámci programu obdrží člen Privilege od Europcar e-mail o registraci nebo novém statusu. V tomto e-mailu bude mít člen Privilege možnost přidat si virtuální kartu do svého telefonu, V takovém případě nebude poštou zaslána plastová kartička.

 

Za účelem využívání všech výhod Programu jsou povinné rezervace předem: člen Privilege musí při rezervaci uvést své ID Europcar buď tak, že se před provedením rezervace nebo během provádění online rezervace přihlásí, nebo že svoje ID Europcar uvede při telefonické rezervaci. Na některých místech může být potřeba předložit kartu Privilege v den a čas vyzvednutí vozidla.

5. Služba Priorita

5.1 „Služba Priorita“

Členové Privilege budou moci využívat rychlejší proces vyzvednutí vozidla - „Službu Priorita“.

 

Členové Privilege budou moci využívat službu Priorita, pokud v okamžiku rezervace nebo ve svém profilu nebo při využití varianty online úhrady, nebo pokud jsou držiteli nákupní karty Privilege, vyplní své platební údaje a údaje o preferovaném pojištění nebo pokud mají nárok na nákupní kartu Privilege.

 

V těchto případech jim služba Priorita dává přístup k rámcové smlouvě o pronájmu, kdy jsou všechny informace ve smlouvě o pronájmu předtištěny před příjezdem do zastoupení Europcar, přes speciální linky nebo u přepážek na velkých letištích.

 

5.1.1 Proces pronájmu

Všechny pronájmy zpracovávané přes službu Priorita se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Europcar podle země a Specifickými podmínkami pronájmu podle země.

 

Pro možnost využití služby Priorita musí člen Privilege provést rezervaci vozidla nejméně 2 (dvě) hodiny před datem a časem vyzvednutí vozidla.

 

V některých místech Europcar si člen Privilege bude moci vyzvednout klíče pomocí samoobslužného systému. (Díky tomu si může člen Privilege vzít své klíče od auta a smlouvu přímo z automatizovaného kiosku pomocí jeho ID karty Privilege, čímž se vyhne přepážce a může jít rovnou na parkoviště.)

 

5.1.2 Platební podmínky

Online podpisem přihlášky do Programu Privilege s trvalou službou Priorita prostřednictvím zadání úplných platebních údajů člen Privilege souhlasí s tím, aby na jeho/její platební kartu byly účtovány všechny částky související s pronájmem, aniž by musel podepisovat smlouvu u přepážky, leda by místní zákon v dané zemi takový způsob půjčování výslovně zakazoval.

 

Pokud se člen Privilege přihlásí bez možnosti služby Priorita, tj. bez zadání podrobností o platebním prostředku, bude členovi Privilege nabídnuta možnost online úhrady, pokud to připadá v úvahu, nebo bude muset zadávat detaily týkající se platebního prostředku pokaždé, když si bude rezervovat vozidlo.

 

Pokud se člen Privilege rozhodne pro variantu online platby, platba ceny za pronájem bude naúčtována na Platební ID zadané v okamžiku rezervace a dodatečné poplatky, pokud nějaké budou, budou zaúčtovány při vrácení vozidla. Pokud si člen Privilege zvolí cenu „úhrada při vyzvednutí“, na zadanou platební kartu budou automaticky naúčtovány všechny částky související s pronájmem v okamžiku vrácení vozidla, aniž by člen Privilege musel tuto platební kartu ukazovat u přepážky. Pokud je v profilu nebo ve formuláři přihlášky do programu Privilege zadáno více Platebních ID, preferovanou platební kartou bude první preferovaná platná bankovní karta nebo nákupní karta Privilege, pokud to připadá v úvahu.

 

5.2 Výhody Privilege

Při přihlášení do programu Privilege společnosti Europcar se člen přihlašuje k přijímání transakčních e-mailů/SMS vztahujících se k výhodám a odměnám programu.

 

Čas od času budou členové Privilege vedle transakčních e-mailů/SMS dostávat sezónní nabídky: Členové Privilege se mohou kdykoliv odhlásit z odběru těchto sezónních nabídek prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu Privilege.

 

5.2.1. Všechny úrovně

Tato ustanovení platí pro všechny úrovně:

 

• Firemní zákazníci budou nadále využívat své firemní smluvní sazby, které není možné používat spolu s promo sazbami Privilege.

• Zaručená rezervace: pro všechny úrovně Privilege je rezervované vozidlo uchováváno na stanici do zavírací doby nebo do 12:00 (poledne) v den následující po plánovaném datu a čase vyzvednutí vozidla v případě stanic, které fungují v režimu 24/7.

• Přístup k členskému účtu Privilege v režimu 24/7: při online přihlášení do sekce Můj Europcar.

• Preferenční hotelové sazby: 15% sleva na nejlepší neomezené sazby v hotelech Accor. 

 

5.2.2. Privilege Club

Kvalifikace na úroveň Privilege Club:

 

Všichni noví členové jsou do této úrovně kvalifikováni v okamžiku přihlášení do Programu. Člen na úrovni Privilege Club automaticky postoupí do další úrovně nazvané Privilege Executive, jakmile dosáhne 10 kvalifikačních pronájmů nebo 40 kvalifikačních dnů pronájmu během období platnosti úrovně.

 

Členové na úrovni Privilege Club mohou využít:

 

Bezplatný pronájem na víkend po třetím pronájmu: nabídku bezplatného pronájmu člen obdrží po dokončení 3. pronájmu, jednou za kalendářní rok, a vztahuje se na maximálně 3 dny zahrnující sobotní noc, a to pouze na vozidla kategorie CDMR.

Bezplatný pronájem na víkend platí jednou za kalendářní rok bez ohledu na změnu úrovně Privilege.

Pro využití bezplatného víkendu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

Člen na úrovni Privilege Club dostane svou odměnu v podobě víkendu zdarma následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla z třetího pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat speciální URL adresu pro přístup k webové stránce určené k rezervaci bezplatného víkendu, jež členovi Privilege umožní provést rezervaci a získat e-voucher na bezplatný víkend.

 

Z tohoto benefitu bezplatného víkendu jsou vyloučeny následující stanice v Bělorusku: : Vlakové nádraží Brest (kód stanice BQTX01); Vlakové nádraží Grodno (GNAX01); Vlakové nádraží Gomel (GMEX01); Vlakové nádraží Mogilev (MVQX01); Vlakové nádraží Vitebsk (VTBX01).

 

Při rezervaci bezplatného víkendu si člen Privilege musí přečíst a přijmout specifické obchodní podmínky vztahující se na benefit Privilege v podobě víkendu zdarma. Zejména nemohou být bezplatné víkendy upravovány, zrušeny nebo proplaceny.

 

Kupón na 10 € po druhém pronájmu:

 

Kupón člen získá po dokončení 2. pronájmu jednou za kalendářní rok bez ohledu na změnu úrovně Privilege.

 

Pro využití kupónu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen na úrovni Privilege Club dostane svou odměnu v podobě kupónu následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla z druhého pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat kód kuponu pro využití slevy.

 

5.2.3. Privilege Executive

Kvalifikace na úroveň Privilege Executive:

K postupu nebo setrvání na úrovni Privilege Executive musí člen Privilege dosáhnout 10 kvalifikačních pronájmů nebo 40 kvalifikačních dnů pronájmu během platnosti úrovně.

Členové na úrovni Privilege Executive mohou využívat následující výhody:

• Bezplatný víkend při postupu na úroveň Executive

 

Členové na úrovni Privilege Executive budou moci využít bezplatný pronájem na víkend při postupu na úroveň Executive.

Bezplatný pronájem se vztahuje na maximálně 3 dny zahrnující sobotní noc.

Pro využití bezplatného víkendu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen na úrovni Privilege Executive dostane svou odměnu v podobě víkendu zdarma následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po postupu na vyšší úroveň bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat speciální URL adresu pro přístup k webové stránce Privilege určené k rezervaci bezplatného víkendu, jež členovi Privilege

 

umožní provést rezervaci a získat e-voucher na bezplatný víkend.

Bezplatný pronájem na víkend platí pouze při postupu na úroveň Executive. Proto neplatí, když si člen Privilege obnoví členství na téže úrovni nebo sestoupí z úrovně Elite na úroveň Executive.

• Bezplatný víkend po třetím pronájmu

 

Členové na úrovni Privilege Executive mohou rovněž využít bezplatný pronájem na víkend po 3. pronájmu, jakmile postoupí na úroveň Executive.

 

Nabídka bezplatného pronájmu je zaslána po dokončení 3. pronájmu jednou ročně a platí na maximálně tři dny se zahrnutou sobotní nocí. Bezplatný pronájem na víkend platí jednou za kalendářní rok bez ohledu na změny úrovně.

 

Pro využití bezplatného víkendu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen Privilege dostane svou odměnu v podobě víkendu zdarma následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla z pátého pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat speciální URL adresu pro přístup k webové stránce určené k rezervaci bezplatného víkendu, jež členovi Privilege umožní provést rezervaci a získat e-voucher na bezplatný víkend.

 

Z tohoto benefitu bezplatného víkendu jsou vyloučeny následující stanice v Bělorusku: Vlakové nádraží Brest (kód stanice BQTX01); Vlakové nádraží Grodno (GNAX01); Vlakové nádraží Gomel (GMEX01); Vlakové nádraží Mogilev (MVQX01); Vlakové nádraží Vitebsk (VTBX01).

 

Při rezervaci bezplatného víkendu si člen Privilege Executive musí přečíst a přijmout specifické obchodní podmínky vztahující se na benefit Privilege v podobě víkendu zdarma. Zejména nemohou být bezplatné víkendy upravovány, zrušeny nebo proplaceny.

• Kupón na 20 € po pátém pronájmu: Kupón člen získá po dokončení pátého pronájmu jednou za kalendářní rok bez ohledu na změnu úrovně. Pro využití kupónu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen Privilege dostane svou odměnu v podobě kupónu následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla z pátého pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat kód kuponu pro využití slevy.

• Jednoduchý upgrade vozidla podle dostupnosti: upgrade vozidla o jednu kategorii bude nabídnut, kdykoliv to bude možné.

 

Tento upgrade se nevztahuje na bezplatné odměny Privilege, na pronájmy delší než 14 dnů a na dodávky a nákladní auta.

 

5.2.4. Privilege Elite

Kvalifikace na úroveň Privilege Elite:

 

K postupu nebo setrvání na úrovni Privilege Elite musí člen Privilege dosáhnout 25 kvalifikačních pronájmů nebo 85 kvalifikačních dnů pronájmu během platnosti úrovně.

 

Členové na úrovni Privilege Elite mohou využívat následující výhody:

• Bezplatný víkend při postupu na úroveň Elite

 

Členové na úrovni Privilege Elite budou moci využít bezplatný pronájem na víkend při postupu na úroveň Elite. Bezplatný pronájem se vztahuje na maximálně 3 dny zahrnující sobotní noc.

 

Pro využití bezplatného víkendu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen na úrovni Privilege Elite dostane svou odměnu v podobě víkendu zdarma následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po postupu na vyšší úroveň bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat speciální URL adresu pro přístup k webové stránce Privilege určené k rezervaci bezplatného víkendu, jež členovi Privilege

 

umožní provést rezervaci a získat e-voucher na bezplatný víkend.

 

Bezplatný pronájem na víkend platí pouze při postupu na úroveň Elite. Proto neplatí, když si člen Privilege obnoví členství na téže úrovni nebo sestoupí z úrovně Elite VIP na úroveň Elite.

• Bezplatný víkend po třetím pronájmu

 

Členové na úrovni Privilege Elite budou moci využít bezplatný pronájem na víkend po 3. pronájmu po postupu na úroveň Elite. Nabídka bezplatného pronájmu je zaslána po dokončení 3. pronájmu jednou za kalendářní rok bez ohledu na změny úrovně a platí na maximálně 3 dny se zahrnutou sobotní nocí.

 

Bezplatný pronájem na víkend platí jednou za kalendářní rok bez ohledu na změny úrovně.

 

Pro využití bezplatného víkendu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen Privilege dostane svou odměnu v podobě víkendu zdarma následujícím způsobem:

 

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla z pátého pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat speciální URL adresu pro přístup k webové stránce Privilege určené k rezervaci bezplatného víkendu, jež členovi Privilege

 

umožní provést rezervaci a získat e-voucher na bezplatný víkend.

 

Při rezervaci bezplatného víkendu si člen Privilege musí přečíst a přijmout specifické obchodní podmínky vztahující se na benefit Privilege v podobě víkendu zdarma. Zejména nemohou být bezplatné víkendy upravovány, zrušeny nebo proplaceny.

Z tohoto benefitu bezplatného víkendu jsou vyloučeny následující stanice v Bělorusku: Vlakové nádraží Brest (kód stanice BQTX01); Vlakové nádraží Grodno (GNAX01); Vlakové nádraží Gomel (GMEX01); Vlakové nádraží Mogilev (MVQX01); Vlakové nádraží Vitebsk (VTBX01).

 

• Kupón na 30 € po pátém pronájmu: Kupón člen získá po dokončení pátého pronájmu jednou za kalendářní rok bez ohledu na změnu úrovně.

 

Pro využití kupónu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen Privilege dostane svou odměnu v podobě kupónu následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla z pátého pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat kód kuponu pro využití slevy.

• Dvojitý upgrade vozidla podle dostupnosti: upgrade vozidla o dvě kategorie bude nabídnut, kdykoliv to bude možné. Tento upgrade se nevztahuje na bezplatné odměny Privilege, na pronájmy delší než 14 dnů a na dodávky a nákladní auta.

• Bezplatný řidič navíc: Členové na úrovni Elite mohou využít dodatečného řidiče bez poplatku navíc.

 

5.2.5. Privilege Elite VIP

Kvalifikace na úroveň Privilege Elite VIP:

 

K postupu nebo setrvání na nejvyšší úrovni Privilege Elite VIP musí člen dosáhnout 40 pronájmů nebo 130 dnů pronájmu během platnosti úrovně.

 

Členové na úrovni Privilege Elite VIP mohou využívat následující výhody:

• Bezplatný víkend při postupu na úroveň Elite VIP

 

Členové na úrovni Privilege Elite budou moci využít bezplatný pronájem na víkend při postupu na úroveň Elite VIP: Bezplatný pronájem je na maximálně 3 dny zahrnující sobotní noc.

Pro využití bezplatného víkendu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen na úrovni Privilege Elite VIP dostane svou odměnu v podobě víkendu zdarma následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po postupu na vyšší úroveň bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat speciální URL adresu pro přístup k webové stránce Privilege určené k rezervaci bezplatného víkendu, jež členovi Privilege

 

umožní provést rezervaci a získat e-voucher na bezplatný víkend.

 

Bezplatný pronájem na víkend platí pouze při postupu na úroveň Elite VIP. Proto neplatí, když si člen Privilege obnoví členství na úrovni Elite VIP.

• Bezplatný víkend po třetím pronájmu

 

Členové na úrovni Privilege Elite VIP budou moci využít bezplatný pronájem na víkend po 3. pronájmu po postupu na úroveň Elite VIP. Nabídka bezplatného pronájmu je zaslána po dokončení 3. pronájmu jednou za kalendářní rok bez ohledu na změny úrovně a platí na maximálně 3 dny se zahrnutou sobotní nocí.

 

Bezplatný pronájem na víkend platí jednou za kalendářní rok bez ohledu na změny úrovně.

 

Pro využití bezplatného víkendu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen Privilege dostane svou odměnu v podobě víkendu zdarma následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla z pátého pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat speciální URL adresu pro přístup k webové stránce Privilege určené k rezervaci bezplatného víkendu, jež členovi Privilege

 

umožní provést rezervaci a získat e-voucher na bezplatný víkend.

 

Při rezervaci bezplatného víkendu si člen Privilege musí přečíst a přijmout specifické obchodní podmínky vztahující se na benefit Privilege v podobě víkendu zdarma. Zejména nemohou být bezplatné víkendy upravovány, zrušeny nebo proplaceny.

 

Z tohoto benefitu bezplatného víkendu jsou vyloučeny následující stanice v Bělorusku: Vlakové nádraží Brest (kód stanice BQTX01); Vlakové nádraží Grodno (GNAX01); Vlakové nádraží Gomel (GMEX01); Vlakové nádraží Mogilev (MVQX01); Vlakové nádraží Vitebsk (VTBX01).

 

Kupón na 30 € po čtvrtém pronájmu: Kupón člen získá po dokončení čtvrtého pronájmu jednou za kalendářní rok bez ohledu na změnu úrovně.

 

Pro využití kupónu musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu.

 

Člen Privilege dostane svou odměnu v podobě kupónu následujícím způsobem:

• 2 pracovní dny po vrácení vozidla ze čtvrtého pronájmu bude odeslán e-mail na adresu uvedenou v okamžiku přihlášení do programu;

• e-mail bude obsahovat kód kuponu pro využití slevy.

• Dvojitý upgrade podle dostupnosti: upgrade vozidla o dvě kategorie bude nabídnut, kdykoliv to bude možné. Tento upgrade se nevztahuje na bezplatné odměny Privilege, na pronájmy delší než 14 dnů a na dodávky a nákladní auta.

• Bezplatný řidič navíc: Členové na úrovni Elite VIP mohou využít dodatečného řidiče bez poplatku navíc.

• Bezplatné členství ve službě Priority Pass: Pronajímající členové na úrovni Privilege Elite VIP mohou využít bezplatné roční členství ve službě Priority Pass, která nabízí přístup do více než 700 letištních salonků po celém světě plus bezplatný přístup do prvního salonku.

 

Způsobilí členové Privilege Elite VIP obdrží e-mail se všemi údaji nutnými k aktivaci benefitu Priority Pass.

 

Benefit Priority Pass platí pouze při postupu na úroveň Elite VIP. Neplatí, když si člen Privilege obnoví členství na úrovni Elite VIP.

 

Pro využití služby Priority Pass musí profil člena Privilege obsahovat platnou e-mailovou adresu. 

6. Kredity Privilege

Člen Privilege postupuje z jedné úrovně na druhou v poměru ke svým kreditům Privilege.

 

Člen Privilege dostává odměny v podobě kuponů a bezplatných víkendů v poměru ke svým kreditům Privilege.

 

Po přihlášení do programu se člen Privilege automaticky stává členem na úrovni Privilege Club a začíná sbírat kredity Privilege k dosažení úrovně Privilege Executive, a to pokaždé, když je v okamžiku rezervace a/nebo pronájmu zadáno členské ID.

 

Aby členovi Privilege vznikl nárok na získávání kreditů Privilege, musí být hlavním řidičem pronájmu a faktura odpovídající pronájmu musí být na jméno tohoto člena Privilege.

 

Členové Privilege se kvalifikují do úrovně Privilege Executive, když dosáhnou buď 10 (deseti) kvalifikačních pronájmů, nebo 40 (čtyřiceti) kvalifikačních dnů během doby platnosti úrovně.

 

Členové Privilege se kvalifikují do úrovně Privilege Elite, když dosáhnou buď 25 (pětadvaceti) kvalifikačních pronájmů, nebo 85 (pětaosmdesáti) kvalifikačních dnů během doby platnosti úrovně.

 

Členové Privilege se kvalifikují do úrovně Privilege Elite VIP, když dosáhnou buď 40 (čtyřiceti) kvalifikačních pronájmů, nebo 130 (sto třiceti) kvalifikačních dnů během doby platnosti úrovně.

 

6.1. Zvýšení statusu/úrovně Privilege

Každému členovi Privilege bude navýšena jeho úroveň, jakmile dosáhne potřebného počtu kreditů Privilege. Tohoto počtu je možné dosáhnout buď dosažením potřebného počtu kvalifikačních dnů, nebo potřebného počtu kvalifikačních pronájmů během doby platnosti úrovně.

 

Člen Privilege bude moci využívat tuto novou úroveň, jakmile dosáhne potřebného počtu kreditů Privilege, a to po dobu do konce aktuální doby platnosti úrovně a také po následující dobu platnosti úrovně.

 

Člen Privilege může být převeden na další úroveň během doby platnosti jeho úrovně.

 

6.2. Snížení statusu/úrovně Privilege

Člen Privilege bude převeden na nižší úroveň, pokud nezíská během doby platnosti úrovně žádný kredit Privilege nebo pokud nedosáhne potřebného počtu kvalifikačních pronájmů nebo potřebného počtu kvalifikačních dnů pro splnění podmínek pro udržení svého aktuálního stavu Privilege.

Člen Privilege bude nicméně přesunut do vyšší úrovně, jakmile dosáhne potřebného množství kreditů Privilege pro využívání výhod vyšší úrovně.

 

Členovi Privilege může být během doby platnosti úrovně snížen status pouze na nejbližší nižší úroveň a minimálně bude využívat výhody úrovně Privilege Club.

V případě zvýšení nebo snížení úrovně bude vytvořena nová karta Privilege; členovi Privilege, který si zvolil virtuální formát karty Privilege, bude stav karty automaticky aktualizován. Členovi Privilege, který si zvolil plastovou podobu karty Privilege, bude nová karta zaslána do 3 týdnů po změně úrovně.

Aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 8 níže, aktuální stav člena Privilege bude obnoven, pokud na konci doby platnosti úrovně bude člen Privilege pořád splňovat podmínky pro svůj aktuální stav Privilege.

 

6.3. Obnovení statusu/úrovně Privilege

Členovi Privilege bude obnovena tatáž úroveň, pokud si člen Privilege udrží požadovaný počet pronájmů a dnů pronájmu pro setrvání v dané úrovni na konci doby platnosti úrovně.

 

V případě obnovení téže úrovně nebude Řidiči zaslána nová karta, leda by se jednalo o držitele firemní nákupní karty.

7. Odpovědnost

7.1. Odpovědnost člena Privilege

Přihlášením do Programu člen Privilege potvrzuje, že si přečetl aktuální Specifické obchodní podmínky věrnostního programu Privilege a souhlasí s nimi. Člen Privilege zaručuje, že informace poskytnuté ve formuláři přihlášky do programu Privilege jsou pravdivé, úplné a přesné. Člen Privilege se zavazuje oznámit společnosti Europcar prostřednictvím sekce Můj Europcar jakoukoliv změnu svých osobních údajů poskytnutých ve formuláři přihlášky do programu, mimo jiné včetně jakékoliv změny fakturační adresy, podrobností týkajících se řidičského průkazu, změny Platebního ID. Člen Europcar písemně oznámí společnosti Europcar jakékoliv onemocnění, které by mohlo narušit schopnost řízení, jakož i jakoukoliv ztrátu nebo krádež karty Privilege.

Člen Privilege souhlasí s tím, že odškodní společnost Europcar a bude ji udržovat bezúhonnou ve vztahu k jakékoliv ztrátě, odpovědnosti nebo výdajům, které vzniknou v důsledku toho, že člen Privilege neoznámí společnosti Europcar výše uvedené nebo neinformuje Europcar o změně dříve poskytnutých údajů nebo o porušení Specifických podmínek věrnostního programu Privilege.

 

7.2. Odpovědnost Europcar

Služba Priority bude dostupná pouze na zúčastněných stanicích Europcar a v zemích, kde místní zákony takovou službu výslovně nezakazují. Společnost Europcar vyvine maximální rozumnou obchodní snahu směrem k tomu, aby členovi Privilege zajistila službu Priorita. Společnost Europcar nicméně nebude odpovídat za žádnou ztrátu, škodu nebo výdaje, které vyplynou z toho, že nebude možné členovi Privilege poskytnout službu Priorita. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže být členovi Privilege nabídnuta dostupnost služby Priorita v den a čas vyzvednutí vozidla, transakce pronájmu bude zpracována v souladu se standardním postupem pronájmu Europcar.

8. Ukončení

8.1. Ukončení ze strany člena Privilege

Člen Privilege může kdykoliv zrušit své členství v programu prostřednictvím sekce Kontaktujte nás pod věrnostním programem. Na základě toho dojde k úplnému vynětí z Programu, a tedy i k trvalému ukončení benefitů souvisejících s programem.

 

8.2. Ukončení ze strany administrátora

V případě, že člen Privilege jakkoliv poruší Všeobecné obchodní podmínky Europcar, konkrétněji pak tyto specifické podmínky, má Europcar právo bez předchozího upozornění ukončit členství člena Privilege v Programu.

 

Europcar může ukončit členství člena Privilege ve věrnostním programu z jakéhokoliv důvodu, pokud o tom členovi Privilege zašle měsíc předem písemné oznámení e-mailem nebo poštou.

 

Karta Privilege zůstává výhradním majetkem Europcar a musí být společnosti na vyžádání vrácena.

9. Reklamace a oznámení

9.1. Reklamace kreditu Privilege

Pokud člen Privilege zjistí, že mu nebyly na jeho/její účet náležitě připsány kredity Privilege po uplynutí minimální čekací lhůty v délce šesti (6) týdnů po fakturaci kvalifikačního pronájmu, může požádat, aby byl jeho zůstatek upraven, a to v období šesti (6) měsíců poté, co byl na příslušném místě Privilege učiněn pronájem (počítá se od data vrácení).

 

K tomuto účelu by se měli členové Privilege přihlásit na webové stránky Europcar a vyplnit všechna povinná pole v online formuláři Privilege pro požadavky v rámci části Můj Europcar, tj. číslo rezervační smlouvy nebo smlouvy o pronájmu, data a stanice vyzvednutí, stanice vrácení.

 

Aby členovi Privilege vznikl nárok na získávání kreditů Privilege, musí být hlavním řidičem pronájmu a faktura odpovídající pronájmu musí být na jméno tohoto člena Privilege.

 

9.2. Různé

Člen Privilege může předložit jakýkoliv další požadavek týkající se Programu prostřednictvím sekce Kontaktujte nás pod věrnostním programem, a to s předmětem „Věrnostní program Europcar Privilege“.

10. Shromážděné osobní údaje

Přihlášením do programu členové Privilege souhlasí s tím, že jejich osobní údaje shromážděné ve formuláři přihlášky Privilege budou uloženy do zabezpečené počítačové databáze a používány ke zrychlení procesu pronájmu nebo informování člena o jeho stavu v programu a odměnách. Například členové Privilege nebudou muset tyto informace vyplňovat pro každý pronájem. Osobní údaje člena Privilege budou uchovávány pod ID Europcar v plně zabezpečeném prostředí. Proto při přihlášení do profilu Můj Europcar nebo uvedením ID Europcar do telefonu nebo u přepážky získá Europcar přístup k údajům člena Privilege. Tyto informace budou rovněž předvyplněny v online rezervačním formuláři, takže člen Privilege si musí jen vybrat relevantní čas a místo pronájmu a také kategorii vozidla. Člen Privilege bude mít rovněž kdykoliv možnost přístupu ke svým osobním údajům a možnost je změnit po přihlášení do části Můj účet.

 

Europcar může zveřejnit osobní údaje člena Privilege jedné ze svých agentur v zemi, kde nefunguje adekvátní ochrana údajů, výhradně pro účely zpracování pronájmu, který si člen Privilege v této zemi vyžádal.

 

Europcar uchovává osobní údaje členů Privilege pouze po tak dlouhou dobu, jaká je nutná k dosažení účelů popsaných v Zásadách ochrany soukromí Europcar (https://www.europcar.com/security-and-privacy-policy), a to v souladu s platným právem.

11. Změna Specifických podmínek věrnostního programu Privilege

Europcar může Specifické podmínky věrnostního programu Privilege čas od času změnit. Člen Privilege by se proto měl vždy seznámit s nejaktuálnější verzi Specifických podmínek věrnostního programu Privilege, které jsou dostupné online. Tyto úpravy budou považovány za přijaté členem Privilege, leda by člen Privilege společnosti Europcar písemně oznámil opak do jednoho měsíce od provedení příslušné změny.

 

Europcar může podle svého vlastního uvážení věrnostní program Privilege ukončit, pokud o tom člena Privilege písemně informuje alespoň devadesát (90) dní předem. Člen Privilege bude v každém případě moci využívat výhody svého členství Privilege až do jeho úplného ukončení.

12. Vyšší moc

Kterákoliv ze stran bude ospravedlněna v případě jakéhokoliv zpoždění při plnění nebo neplnění jejích povinností, pokud bude způsobeno jakoukoliv příhodou nebo nepředvídanou událostí mimo její rozumnou kontrolu, mimo jiné včetně zemětřesení, pracovních sporů, nepokojů, vládních požadavků, rozhodnutí a/nebo předpisů, selhání počítačových zařízení, selhání nebo zpoždění zdrojů, ze kterých jsou získány údaje, a dopravních potíží.

 

V případě, že dojde k události vyšší moci, strana, která nemohla plnit své povinnosti, nebude odpovědná za toto prodlení a vynaloží maximální snahu na to, aby událost vyšší moci ukončila.

 

Tisk

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Vše o vaší rezervaci
Business centrum
Legal

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.

Pravidla a podmínky pronájmu Europcar ve světě Kontaktujte nás Specifické podmínky dalších zemí (EN) Podmínky používání webu

© Europcar Czech Republic 2024