Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky

 

Speciální obchodní podmínky pro obchodní nabídky


1. Preambule

Tyto speciální obchodní podmínky týkající se obchodní nabídky Europcar (dále jen „Speciální podmínky“) vydává EUROPCAR INTERNATIONAL, jednající jménem a v zastoupení svých Zúčastněných půjčoven (jak jsou definovány níže), francouzská „Société par Actions Simplifiée à Associé Unique“ se základním kapitálem ve výši 110 000,00 eur, jejíž sídlo je na adrese VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), Parc d’Affaires « Le Val Saint Quentin » – Bâtiment OP, 2 rue René Caudron, zapsaná v obchodním rejstříku ve VERSAILLES (Yvelines) pod číslem B 542 065 305, (dále jen „Europcar“).

Tyto Speciální podmínky se uzavírají mezi společností Europcar a jakoukoliv společností, která chce využít obchodní nabídku Europcar (dále jen „Nabídka“) (dále jen „Firemní zákazník“). Tyto Speciální podmínky nabývají platnosti dnem online registrace Firemního zákazníka k Nabídce.

Europcar si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Speciální podmínky upravit při dodržení ustanovení vnitrostátních veřejných právních předpisů týkajících se probíhajících smluv. Tyto Speciální podmínky jsou kdykoliv dostupné v angličtině na internetové stránce https://www.europcar.com/business

2. Účel

Účelem těchto speciálních podmínek je definovat podmínky a formy Nabídky, její podmínky a podmínky použití, přičemž Nabídka umožňuje, aby se online registroval pouze zmocněný právní zástupce, což umožní zaměstnancům společnosti Firemního zákazníka půjčit si vozidlo za snížené sazby pro profesionální a/nebo osobní použití, a to od data online registrace společnosti k Nabídce.

3. Podmínky

3.1 Online registrace pro využití Nabídky – vytvoření účtu


PODMÍNKY:

  • mít oprávnění provést online registraci (právní zástupce, mít SIRET, pracovní e-mailová adresa...)


Pro využití nabídky je nutné splnění níže uvedených kumulativních podmínek:

3.1.1 být zmocněným právním zástupcem společnosti splňující níže uvedená kritéria:

  • vykonávat profesní činnost;
  • mít registrační číslo SIRET nebo DIČ nebo IČ;
  • mít platnou a funkční pracovní e-mailovou adresu;
  • splňovat tyto Speciální podmínky.


Pro využití Speciálních podmínek poté, co právní zástupce registruje společnost Firemního zákazníka k pronájmu:

  • mít oprávnění k řízení vozidla podle aktuálních všeobecných obchodních podmínek pronájmu Europcar, které jsou dostupné na internetové stránce https://www.europcar.com/terms-and-conditions (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky pronájmu Europcar“), a podle aktuálních Podmínek pojištění a ochrany Europcar, dostupných na internetové adrese https://www.europcar.com/terms-and-conditions/insurances-and-protection, které je možné získat v celosvětové síti všech půjčoven Europcar, jež se účastní nabídky (dále jen samostatně „Zúčastněná půjčovna Europcar“ nebo společně „Zúčastněné půjčovny Europcar“), a v nichž jsou kromě kategorie pronajatého vozidla stanoveny hlavně podmínky týkající se stáří řidičského průkazu a přijímaných způsobů platby;
  • dosud žádným způsobem nevyužívat sníženou sazbu od Europcar, výhody Nabídky nemohou být využity ve spojení s žádnou další nabídkou nebo promo akcí;
  • mít platnou „přijímanou“ kreditní kartu, jak je upřesněna na internetové stránce ... (dále jen „Přijímaná kreditní karta“), jejíž údaje jsou zašifrovány pomocí zabezpečené platformy;
  • splňovat tyto Speciální podmínky.

3.1.2 přečíst si a přijmout tyto Speciální podmínky, Všeobecné obchodní podmínky pronájmu Europcar a Podmínky pojištění a ochrany Europcar.

3.1.3 zaregistrovat ji online a vytvořit účet:

  • přes internet na internetové stránce: https://www.europcar.com/business pomocí úplného vyplnění online registračního formuláře Europcar; po potvrzení online registrace Firemním zákazníkem zašla Europcar potvrzení přijetí elektronickou cestou na pracovní adresu Firemního zákazníka, což povede k finálnímu přijetí Nabídky Firemním zákazníkem.

3.2 Odmítnutí registrace nebo snížených sazeb

Europcar si vyhrazuje právo nepřijmout online registraci a/nebo odmítnout umožnit Firemnímu zákazníkovi a/nebo kterémukoliv z jeho zaměstnanců využití snížených sazeb, pokud je zmocněný právní zástupce Firemního zákazníka na seznamu sledovaných osob společnosti Europcar a/nebo kteréhokoliv z jejích zaměstnanců[k1] , řádně a pravidelně hlášený u „Commission Nationale Informatique et Libertés“ (dále jen „CNIL“), nebo pokud zmocněný právní zástupce Firemního zákazníka nesplní podmínky, jež jsou popsány v článku 3 těchto Speciálních podmínek. 

 

 

Tisk

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Vše o vaší rezervaci
Business centrum
Legal

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.

Pravidla a podmínky pronájmu Europcar ve světě Kontaktujte nás Specifické podmínky dalších zemí (EN) Podmínky používání webu

© Europcar Czech Republic 2024