Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky

Podmínky online rezervace


Následující Podmínky online rezervace platí od 1. ledna 2016.

Žádáme vás, abyste si naše Podmínky online rezervace přečetli, protože než bude možné rezervaci potvrdit, budete muset potvrdit, že jste si tyto podmínky, které jsou součástí našich Obchodních podmínek, přečetli a porozuměli jim.

Budete-li se řídit těmito pokyny: (i) lépe porozumíte, co od nás v průběhu rezervačního procesu můžete očekávat; (ii) získáte hlavní informace o rezervaci; (iii) pochopíte, co od vás budeme potřebovat, abychom mohli vaši rezervaci úspěšně dokončit.

 

1. Postup online rezervace

Online rezervace probíhá v následujících hlavních krocích:

 (i) První krok: Výběr služby
Zadejte do online rezervačního formuláře požadavky na pronájem, včetně termínu a místa pronájmu a výběru vozu.

(ii) Druhý krok: Nabídka Europcar
Na základě zadaných kritérií vám Eurocar předloží několik nabídek odpovídajících vašim požadavkům.

Nabídka je definována jako: služba, která zahrnuje vozidlo zvolené kategorie dostupné na zvolenou dobu s (případnými) zvolenými možnostmi a cenou, přičemž se může jednat buď o cenu při platbě předem, nebo o cenu při platbě na místě.

Poté budete požádáni, abyste si vybrali nabídku, která vám nejlépe vyhovuje.

(iii) Třetí krok: Přijetí nabídky
Poté budete moci kliknutím na příslušné položky zvolit doplňky nebo rozšířené pojištění rizik. Cena každé zvolené položky bude přičtena ke konečné ceně vašeho pronájmu.

(iv) Čtvrtý krok: Potvrzení
Po dokončení rezervace budete vyzváni, abyste klikli na pole „dokončení rezervace“, kterým zvolenou nabídku dočasně rezervujete.

(v) Pátý krok: Oznámení společnosti Europcar
Po vyplnění údajů o zákazníkovi budete požádáni, abyste zkontrolovali přehled údajů o rezervaci a poté potvrdili, že rezervaci přijímáte. Za tímto účelem budete vyzváni, abyste si přečetli platné Podmínky pronájmu, a pokud s nimi budete souhlasit, budete moci svou rezervaci dokončit kliknutím na tlačítko „Zaplatit hned“ nebo „Zaplatit při vyzvednutí“.

(vi) Šestý krok: Oznámení společnosti Europcar
Společnost Europcar vám zašle potvrzení rezervace včetně čísla rezervace. V e-mailu s potvrzením budou uvedeny hlavní údaje o rezervaci.

2. E-mail od společnosti Europcar s potvrzením rezervace

Na konci procesu rezervace budete přesměrováni na stránku „Potvrzení rezervace“; číslo rezervace bude zvýrazněno. Dostanete také e-mail s potvrzením rezervace, ve kterém budou uvedeny všechny údaje o vaší rezervaci a kopie Podmínek pronájmu platných v zemi, kde si budete vozidlo pronajímat. Doporučujeme, abyste si tento e-mail s potvrzením rezervace vytiskli a uschovali pro pozdější použití. Na konci procesu rezervace budete přesměrováni na stránku „Potvrzení rezervace“; číslo rezervace bude zvýrazněno. Dostanete také e-mail s potvrzením, ve kterém budou uvedeny podrobnosti vaší rezervace. Ten si laskavě vytiskněte a uschovejte pro pozdější použití.

3. Údaje rezervace

Datum rezervace:
Přijímáme rezervace pronájmu na tentýž den, a to nejméně dvě (2) hodiny předem.

Přijímáme rezervace pronájmu až patnáct (15) měsíců předem.

Minimální délka pronájmu:
Minimální délka pronájmu je jeden (1) den (na vybraných stanovištích mohou být výjimečně k dispozici vozy pronajímané i po hodinách). Jedním (1) dnem se rozumí doba dvaceti čtyř (24) hodin. Vyzvednutí i vrácení vozidla je zahrnuto v tomto období 24 hodin. - Za pronájem na méně než dvacet čtyři (24) hodin bude účtována cena za celodenní pronájem, s výjimkou vybraných stanovišť, kde jsou k dispozici vozy pronajímané po hodinách. Některé poukazy a slevy je možné uplatnit pouze při využití určitého minimálního objemu služeb. Přečtěte si laskavě podmínky uvedené na poukazu.

Maximální délka pronájmu:
Přijímáme rezervace maximálně na dobu dvanácti (12) měsíců pronájmu.

4. Ceny

Do ceny, kterou vám společnost Europcar nabízí, jsou započítány všechny povinné poplatky odpovídající kritériím vaší rezervace.

Tato nabízená cena obecně zahrnuje následující položky:

- daň z přidané hodnoty nebo jinou místní daň;

- příplatek za mladého řidiče (pokud se uplatní);

- neomezený počet ujetých kilometrů; případně pokud počet kilometrů omezen je, jasně uvedený započtený počet kilometrů/mílí a cena za každý kilometr/míli navíc;

- příplatek za prémiové stanoviště;

- silniční daň a příplatek za licenční poplatek;

- pojištění zákonné odpovědnosti z provozu vozidla;

- havarijní pojištění („CDW“) a pojištění proti krádeži („TW“). CDW a TW mohou být v některých zemích sloučeny do pojištění pro případ ztráty („LDW“). Částka spoluúčasti zobrazená v okamžiku rezervace představuje maximální částku, za kterou odpovídáte v případě poškození vozidla nebo jeho krádeže. Tato částka spoluúčasti může být v některých zemích zrušena, pokud si v době pronájmu zakoupíte nepovinné doplňkové pojištění.

Výčet těchto poplatků je vytištěn na potvrzení rezervace a je uveden také v e-mailu s potvrzením rezervace.

Ceny jsou zaručeny pro pronájem spojený s potvrzenou rezervací.

Další poplatky přičítané k ceně základního pronájmu mohou zahrnovat:

- Poplatek za dalšího řidiče: pokud pronájem platí pro více než jednoho řidiče, je druhý, případně následující řidič označován jako další řidič. Za každého dalšího řidiče, případně za všechny další řidiče společně může být účtován poplatek.

- Poplatek za prémiové stanoviště / letiště / železniční stanici: příplatek, který se uplatňuje na některých stanovištích v centrech měst, u letišť nebo železničních stanic;

- Rozšířené vybavení: viz část Zvláštní vybavení vozů;

- Služba mimo běžnou pracovní dobu: Pokud si vůz vyzvedáváte nebo vracíte mimo běžnou otevírací dobu, mohou být v některých zemích účtovány „služby mimo pracovní dobu“. Tento poplatek si laskavě ověřte při rezervaci a/nebo dokončení rezervace.

- Plná nádrž: v některých zemích máte možnost předplatit si službu doplnění nádrže.

Poškození a krádež: až do limitu spoluúčasti, pokud bylo toto pojištění rizik sjednáno, jinak do limitu zbytkové hodnoty vozidla.

5. Platba / způsob platby / podmínky zálohy

A. Platba

„Rezervovat a zaplatit hned“ – online rezervace: Platba předem (platba v okamžiku rezervace): pokud si online zvolíte „cenu při platbě předem“, bude při rezervaci požadováno zaplacení celé předpokládané částky za pronájem.

„Rezervovat a zaplatit na stanovišti“ – platba na stanovišti: Můžete se rozhodnout uhradit pronájem až přímo na stanovišti. Upozorňujeme, že v zemi pronájmu nemusí být zastoupeny některé společnosti poskytující kreditní karty. Doporučujeme proto, abyste si ověřili pravidla pro přijímání kreditních karet, která jsou uvedena v Podmínkách pronájmu pro zemi, kde si vůz pronajímáte. Klikněte zde a vyberte si zemi pronájmu.

B. Způsob platby

Platby je možné provádět následujícími platebními metodami:

Kreditní karta (karty): Společnost Europcar obvykle přijímá následující kreditní karty: „American Express“, „Diners Club“, „MasterCard“ a „Visa“.
Upozornění:
Upozorňujeme, že platby pomocí kreditních karet jsou přijímány v souladu s limity schválenými společností, která vaši kreditní kartu vydala.

Držitel kreditní karty (v případě rezervace s platbou předem) musí být uveden jako nájemce („hlavní řidič“ uvedený ve Smlouvě o pronájmu). Tato osoba musí předložit svou kreditní kartu (na které je uvedeno stejné jméno) při „vyzvednutí vozidla“.

 

- Debetní karty: Debetní karty, které nejsou provázány s bankovním účtem NEJSOU přijímány při rezervaci ani při vyzvednutí pronajatého vozu, s výjimkou:

- karet „Maestro“ vystavených bankami Spojeného království a pro zákazníky, kteří si vůz pronajímají ve Spojeném království; a

- karet „Visa Electron“, které jsou pro některé cílové země přijímány pro platby online

(Upozorňujeme ale, že zákazníci, kteří vedle karty „Visa Electron“ nemají žádnou jinou kreditní kartu, se musí ujistit, že na jejich účtu je dostatek prostředků, aby při „vyzvednutí vozidla“ mohla být odečtena záloha).

Hotovost/šek:
Platby hotovostí nebo šekem je možné použít pouze:

- v případě tuzemských pronájmů;

- v případě pronájmu vozidel zařazených do „nejnižších kategorií“ (např.: „Mini“ nebo „Economy“).

- Platby v hotovosti nebo šekem jsou dále podmíněny: dalšími referencemi a maximální výší částky.

Další informace jsou uvedeny v Podmínkách pronájmu pro zemi, kde si vůz pronajímáte. Klikněte zde a vyberte si zemi pronájmu.

C. Záloha – autorizace transakce

Při rezervaci a při „vyzvednutí vozidla“:

V průběhu rezervace a při „vyzvednutí vozidla“ budete informováni o tom, že kromě ceny pronájmu budete požádáni o složení zálohy. Výše zálohy bude uvedena před dokončením rezervace a najdete ji také v e-mailu s potvrzením rezervace i ve Smlouvě o pronájmu, kterou obdržíte na stanovišti při vyzvednutí vozida. Záloha má formu elektronické předběžné autorizace platby na kreditní kartě („záloha“).

Tato záloha umožňuje společnosti Europcar zajistit konečnou částku transakce, protože bude touto autorizací chráněna ještě před začátkem doby pronájmu. Zároveň se tak potvrdí, že váš bankovní účet je platný a je na něm dostatečný limit pro platby.

Upozornění: Výše zálohy závisí na místních zásadách stanoviště, kde si budete vůz vyzvedávat, a v různých zemích může být odlišná.

Podrobnější informace o způsobu výpočtu zálohy najdete zde.

Obecně však platí, že záloha pokrývá smluvní dobu pronájmu vozidla a další doplňkové poplatky účtované k vašemu pronájmu. Další informace o tom, co je zálohou kryto, najdete v Podmínkách pronájmu pro zemi, kde si vůz pronajímáte. Klikněte zde a vyberte si zemi pronájmu.

Výše zálohy zůstává platná po celou smluvní dobu pronájmu. V případě smluv o pronájmu na dobu delší než třicet (30) dnů společnost Europcar požádá majitele bankovního účtu na každé další období pronájmu o novou autorizaci.

Při „vrácení vozidla“:

Pokud je konečná částka účtovaná za poskytnuté služby pronájmu vozidla nižší než výše zálohy při „vyzvednutí vozidla“, může být požadována dodatečná autorizace na příslušnou splatnou částku.

6. Způsobilost v době pronájmu: doklady a věkové omezení

Důležité informace o řidičských oprávněních a dalších požadovaných dokumentech jsou uvedeny v Podmínkách pronájmu pro zemi, kde si vůz pronajímáte. Klikněte zde a vyberte si zemi pronájmu.

7. Změny rezervace: úpravy / storno podmínky

Po potvrzení si můžete rezervaci zobrazit, upravit ji nebo ji zrušit online, pokud to provedete ve lhůtě, která je uvedena v Podmínkách pronájmu pro zemi, kde si vůz pronajímáte. Stačí kliknout na odkaz „Upravit / Zrušit“ v sekci Služba správce nebo Můj Europcar.

Upozorňujeme, že pokud chcete provést změnu, zrušení nebo odstranění rezervace, musíte být přihlášeni pod stejným číslem řidiče Europcar, s kterým jste uskutečnili rezervaci. Online není možné provádět úpravy rezervací, které jste uskutečnili nebo změnili prostřednictvím Rezervačního střediska Europcar či cestovní kanceláře, ani rezervace, které jste uskutečnili pod jiným číslem řidiče Europcar. Chcete-li upravit rezervaci, kterou jste uskutečnili nebo změnili prostřednictvím Rezervačního střediska Europcar nebo cestovní kanceláře, obraťte se laskavě na příslušnou telefonní linku služeb pro zákazníky.

V případě rezervací s „platbou předem“ může být za úpravu / zrušení rezervace účtován poplatek. Podrobnější informace najdete v článku 5 Podmínek pro platbu předem.

V případě rezervací s „platbou na místě“ (bez platby předem) můžete svou rezervaci změnit nebo zrušit bez poplatku, pokud tak učiníte do 2 hodin před původně plánovaným datem a časem vyzvednutí vozu.

8. Podmínky zaručené rezervace

Pokud nájemce splňuje podmínky pronájmu, je stanoviště společnosti Europcar (stanoviště vyzvednutí) povinno poskytnout v „zaručené době“, jak je definována níže, vozidlo požadované kategorie, která byla potvrzena při rezervaci.

Pokud tato kategorie vozidla v „zaručené době“ poskytnuta být nemůže, budou do jedné hodiny od příjezdu navržena alternativní řešení, aniž by byly účtovány další poplatky.

8.1 Nebyly uvedeny údaje o kreditní kartě – záruka na jednu hodinu:

Pokud jste při provedení rezervace neuvedli údaje své debetní, kreditní nebo platební karty, zavazuje se společnost Europcar zaručit vaši rezervaci po dobu jedné (1) hodiny od plánovaného času příjezdu.

Společnost Europcar se vynasnaží poskytnout vozidlo požadované kategorie i po uplynutí zaručené doby jedné hodiny až do okamžiku, kdy bude rezervace označena jako „nevyzvednutá“ (na konci pracovní doby stanoviště, kde měl být vůz vyzvednut). Pokud to nebude možné, bude vám předložena alternativní možnost, a budete-li souhlasit a splníte-li podmínky pronájmu, bude vám nabídnuto a naúčtováno vozidlo jiné kategorie (mohou platit nové ceny).

8.2 Byly uvedeny údaje o kreditní kartě – pozdržení zaručené rezervace:

Pokud jste při provedení rezervace uvedli údaje své debetní, kreditní nebo platební karty a číslo řidiče (nebo pouze své číslo řidiče, u něhož jsou uloženy údaje kreditní karty), má stanoviště společnosti Europcar, kde má být vůz vyzvednut, povinnost poskytnout vozidlo požadované kategorie do konce pracovní doby stanoviště a v případě stanovišť s nepřetržitým provozem do 12:00 hodin (poledne) následujícího dne po dni, kdy jste měli vozidlo vyzvednout. Pokud si vozidlo v zaručené době nevyzvednete, může být účtován poplatek za nevyzvednutou rezervaci. (Viz odstavec 8.4 Poplatek za nevyzvednutou rezervaci.)

8.3 Zpoždění letu/vlaku

Na stanovištích půjčovny na letištích a železničních stanicích je rezervace zaručena po dobu jedné (1) hodiny od času skutečného příletu/příjezdu, pokud jste při rezervaci uvedli číslo letu nebo vlakového spoje.

V případě zpoždění letu/vlaku po uplynutí zaručené doby vás obsloužíme do 1 hodiny od času skutečného příletu/příjezdu a na některých letištích / železničních stanicích zůstávají stanoviště půjčovny otevřená až 2 hodiny po obvyklé zavírací době. V takovém případě může být účtován poplatek za přesčas.

8.4 Nevyzvednutí vozidla – poplatek za nevyzvednutou rezervaci

Jestliže splňujete podmínky pro „pozdržení zaručené rezervace“, svou rezervaci jste nezrušili do 24 hodin (u rezervací s platbou předem), případně do 2 hodin (u rezervací bez platby předem) před naplánovaným datem a časem vyzvednutí (viz článek 7 „Změny rezervace: úpravy / storno podmínky“) a vůz si nevyzvednete do zavírací doby stanoviště (nebo v případě stanovišť s nepřetržitým provozem do 12:00 hodin (poledne) následujícího dne po dni, kdy jste měli vůz vyzvednout), bude společnost Europcar účtovat poplatek ve výši 50 EUR nebo ekvivalentu v místní měně (např. 50 USD, 35 GBP), s výjimkou Švýcarska: 250 CHF. Tato částka bude účtována buď v místní měně, případně v účetní měně vaší karty, a to při použití směnného kurzu a za podmínek platných v čase transakce.

8.5 Nedodání vozidla v zaručené době

Pokud nebude možné poskytnout v zaručené době vozidlo v dané kategorii, společnost Europcar vám nabídne:

- vozidlo vyšší kategorie, aniž bychom vám účtovali další poplatky; NEBO

- vozidlo nižší kategorie (za cenu příslušné kategorie) a náhradu (např. poukaz na vozidlo vyšší kategorie při pronájmu v budoucnu).

V případech, kdy není přijatelné nabídnuté vozidlo vyšší ani nižší kategorie a do 1 hodiny od plánovaného času vyzvednutí není dostupné žádné vozidlo rezervované kategorie, nabídne vám společnost Europcar bezplatně následující alternativu:

- organizace přepravy do nejbližšího jiného stanoviště půjčovny Europcar (do 50 km); NEBO

- pronájem vozidla jiné společnosti nacházející se v blízkosti stanoviště společnosti Europcar.

Jestliže vám stanoviště půjčovny, které nesplnilo svou povinnost, musí na základě předpisu zaplatit pokutu, pak požadavkům takového předpisu vyhoví.

9. Vyšší moc

Žádná ze stran nenese odpovědnost za neplnění této smlouvy, pokud je toto neplnění způsobeno událostí vyšší moci. Za „vyšší moc“ se – v souladu s definicí v příslušných předpisech – považuje jakákoli nepřekonatelná nebo nepředvídatelná událost nezávislá na straně, již taková událost vyšší moci postihne, která této straně zabrání v plnění jejích povinností.

V takovém případě tedy:

- V případě rezervace s platbou předem: transakce bude zrušena a stanoviště půjčovny vám vrátí předem uhrazený poplatek za pronájem. Stanoviště půjčovny nebude mít ve vztahu k této transakci žádné další povinnosti.

- V případě zaručené rezervace: rezervace propadne, nebude vám účtován poplatek za nevyzvednutou rezervaci a stanoviště půjčovny nebude mít ve vztahu k této transakci žádné další povinnosti.

10. Rozhodné právo – příslušný soud

Tyto podmínky byly vydány na základě francouzských zákonů a jsou dostupné na adrese www.europcar.com hostované na území Francie. Řídí se francouzskými zákony.

Pokud jste si rezervovali vůz jako podnikatel, podléhá jakýkoli spor vyplývající z vaší rezervace výhradní soudní pravomoci Obchodního soudu ve Versailles (nebo v případě dceřiné společnosti nebo nabyvatele franšízy společnosti Europcar soudu v místě, kde jsou tato dceřiná společnost nebo nabyvatel franšízy společnosti Europcar zapsány).

11. Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

12. Žádosti o informace a dotazy

Pokud potřebujete více informací o své rezervaci nebo máte před příjezdem na stanoviště společnosti Europcar jakýkoli dotaz, obraťte se laskavě na středisko rezervací v zemi svého bydliště nebo v zemích, kde půjčovna Europcar působí, pokud cestujete do zahraničí.

Můžete nás také kontaktovat kliknutím na tento odkaz.

13. Podmínky online odbavení

Online odbavení je nová bezplatná služba společnosti Europcar, která urychlí proces vyřízení pronájmu na stanovišti půjčovny.

Aktivací online odbavení:

- umožníte společnosti Europcar, aby připravila formuláře pro pronájem vozu s některými údaji o vaší rezervaci (například údaje o kreditní kartě použité pro složení zálohy a o zákazníkovi);

- získáte výhodu rychlejšího vyřízení svého požadavku na stanovišti půjčovny díky vyhrazené přepážce Rychlé obsluhy. Vyhrazenou přepážku Rychlé obsluhy najdete na většině velkých stanovišť společnosti Europcar. Pokud však na daném stanovišti vyhrazená přepážka není, budou zákazníci s online odbavením obslouženi přednostně.

Pro svou rezervaci můžete využít online odbavení, pokud:

- jste zvolili možnost platby online;

- rezervace byla provedena s číslem řidiče Europcar (buď jste se přihlásili, nebo jste si své číslo Europcar úspěšně vytvořili v průběhu rezervace);

- pronajímáte si vozidlo v některé z těchto zemí: Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Spojené království, Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko;

- pronajímáte si vůz na některém ze zapojených stanovišť v jedné z těchto zemí (služba vám bude nabídnuta pouze u zapojených stanovišť půjčovny);

- při rezervaci nebyli nahlášeni žádní další řidiči (další řidiče budete samozřejmě moci přidat na stanovišti půjčovny);

- byly potvrzeny všechny prvky vaší rezervace.

Na stanovišti půjčovny postačí předložit kreditní kartu, kterou jste pro rezervaci použili, řidičský průkaz a platný průkaz totožnosti, podepsat smlouvu o pronájmu a můžete jet!

14. Osoby s bydlištěm v USA a Kanadě

Ceny, které nezahrnují havarijní pojištění a pojištění proti krádeži, jsou nabízeny výhradně osobám s bydlištěm v USA a Kanadě s ohledem na pojistné krytí, které mají k dispozici držitelé kreditních karet v USA a Kanadě.

 

 

Tisk

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Vše o vaší rezervaci
Business centrum
Legal

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.

Pravidla a podmínky pronájmu Europcar ve světě Kontaktujte nás Specifické podmínky dalších zemí (EN) Podmínky používání webu

© Europcar Czech Republic 2024