Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky

Zásady pro vyřizování škody


Platí pro pronájem vozidel v těchto zemích: Německo, Francie, Spojené království, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Belgie.

Podrobnější informace o zásadách pro vyřizování škody v jiných zemích najdete v podmínkách pronájmu, které platí v těchto zemích.

 

Co se stane, když v průběhu pronájmu způsobíte škodu na vozidle?

 

Ze zkušenosti víme, že naši nájemci řídí poměrně opatrně a že k nehodám dochází málo. Případy, kdy dojde ke škodě na vozidle, jsou tedy spíše výjimkou než pravidlem. Je ale důležité vědět, jak ke škodě přistupujeme, pokud k ní přece jen dojde.

 

Společnost Europcar zavedla jasné zásady pro vyřizování škody, které vysvětlují, jak vám vystavíme fakturu za případnou škodu, kterou na vozidle způsobíte v době pronájmu. Úplné znění těchto zásad najdete v našich obchodních podmínkách.

 

 

Nemusíte nést odpovědnost v plné výši

 

Upozorňujeme, že v závislosti na typu rizikového pojištění, které jste si k pronájmu zakoupili, nemusíte mít povinnost škodu uhradit, případně za ni můžete nést pouze částečnou odpovědnost. Viz ustanovení o pojištění a různých rizikových pojištěních v obchodních podmínkách Europcar.


1. Škody zjištěné společně s vámi při vrácení vozidla

Pokud zjistíte poškození společně se zmocněncem nebo zástupcem společnosti Europcar při vracení vozidla, můžete škodu potvrdit podpisem Prohlášení o vrácení vozidla. Společnost Europcar vám pak vystaví fakturu, která bude zahrnovat náklady na opravu plus administrativní poplatek za vyřízení škody a vyřazení vozidla z provozu, které vám budou naúčtovány.

 

Náklady na opravu se liší podle typu poškození:

→ Lehké poškození, nepodstatné poškození, které nemá vliv na bezpečné řízení vozidla, například poškrábání; drobné poškození čelního skla nárazem, poškrábání na náraznících: poplatky vycházejí z doporučeného ceníku společnosti Europcar, který je k dispozici na každém stanovišti Europcar.

→ Závažnější poškození omezující užívání vozidla a vyžadující jeho dočasné vyřazení z provozu, například poškození karoserie. Hodnotu tohoto typu poškození stanoví nezávislý znalec a bude účtováno na základě jeho znaleckého posudku nebo odhadu nákladů, který připraví nezávislý autoservis.

 

Pokud poškození zpochybníte a rozhodnete se Prohlášení o vrácení vozidla nepodepsat, uplatní společnost Europcar níže popsaný postup (viz část 2).


2. Škody zjištěné po skončení pronájmu a vašem odjezdu

(Například pokud vozidlo vrátíte mimo pracovní dobu)

 

Pokud zmocněnec nebo zástupce společnosti Europcar zjistí poškození při prohlídce vozidla po skončení vašeho pronájmu a vašem odjezdu, zašle vám společnost Europcar následující dokumenty:

- Prohlášení o vrácení vozidla s popisem všech zjištěných škod,

- fotografie poškození,

- odhad nákladů na opravu, které se budou lišit podle typu poškození (viz výše) plus administrativní poplatek za vyřízení škody a vyřazení vozidla z provozu.

 

Pokud si přejete zjištěné poškození nebo náklady na opravu zpochybnit, měli byste nás kontaktovat e-mailem nebo dopisem do 14 dnů ode dne, kdy vám byly dokumenty zaslány. Na konci této čtrnáctidenní lhůty vám společnost Europcar může vystavit fakturu na náklady na opravu a administrativní poplatek.


3. Reklamace

Pokud si přejete zpochybnit fakturu za škodu, můžete svou reklamaci zaslat našemu oddělení vztahů se zákazníky na adresu ecicustomerservice@europcar.com.  

Můžete také uplatnit reklamaci u Evropské smírčí služby pro autopůjčovny (European Car Rental Conciliation Service –ECRCS) (http://www.ecrcs.eu/).

 

Tisk

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Vše o vaší rezervaci
Business centrum
Legal

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.

Pravidla a podmínky pronájmu Europcar ve světě Kontaktujte nás Specifické podmínky dalších zemí (EN) Podmínky používání webu

© Europcar Czech Republic 2024