Pokročilévyhledávání

Zásady používání stránek

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK


(dále jen „Zásady“)

Tyto zásady vydané společností BOND Mobility Czech s.r.o., IČ 28198921, se sídlem Praha 1, Elišky Krásnohorské 134/9 (dále „Společnost“), se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetové stránce https://www.europcar.cz  (dále „Internetová stránka“) nebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje Společnosti. Tyto Zásady mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.


Tyto zásady dále popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány údaje uživatelů Internetových stránek a jak pomocí souborů cookies Společnost získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.


Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek.

I.            Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě libovolného webu uloženy do zařízení uživatele.


Soubory cookies zejména:

(i)         slouží k efektivní navigaci na webu, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webu;

(ii)        umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;

(iii)      napomáhají zobrazovat na webu reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.


II.         Účel používání cookies

V rámci Internetových stránek používá Společnost cookies za těmito účely:

(i)         udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Společnost byla při zobrazování Internetových stránek schopna rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak informace relevantní pouze pro tyto uživatele;

(ii)        základní nastavení Internetových stránek i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě;

(iii)      marketingová aktivita jako například rozlišení uživatelů, kteří vstoupili na Internetové stránky, kde začali vyplňovat internetový formulář, ale jeho vyplnění a odeslání z nějakého důvodu nedokončili, s cílem následného oslovení takovýchto uživatelů.

III.      Doba uchování cookies

Cookies mohou být v počítači či jiném koncovém zařízení uživatele uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač či jiné koncové zařízení uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu.

IV.       Typy cookies používané na Internetových stránkách

Tyto Internetové stránky ukládají tři kategorie souborů cookies:

(i)         soubory cookies vyžadované k činnosti Internetových stránek a zajišťují funkce, které jsou nezbytně nutné k využívání Internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele;

(ii)        soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem, usnadňuje prohlížení Internetových stránek a současně zvyšuje výkon Internetové stránky;

(iii)      analytické cookies, které shromažďují informace pro pochopení způsobu používání Internetových stránek jednotlivými uživateli.


Ukládání souborů cookies dle bodu (ii) a (iii) předchozího odstavce je možné zakázat v nastavení prohlížeče (a případné používání cookies třetích stran je možné zakázat také pomocí odkazů v seznamu dle bodu V.). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce Internetových stránek nedostupné nebo nemusejí pracovat tak, jak by se očekávalo.

V.         Cookies třetích stran

Internetové stránky mohou obsahovat také cookies třetích stran, které Společnosti slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách.

VI.       Nastavení prohlížeče

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

(i)         MS Internet Explorer / Edge: windows.microsoft.com;

(ii)        Chrome: support.google.com;

(iii)      Firefox: support.mozilla.org;

(iv)      Opera: help.opera.com.


Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.

VII.     Zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Internetových stránek a jejich další využití

Společnost prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných skrze používání cookies v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů a ukládání souborů cookies.


Zpracování osobních údajů nejen návštěvníků Internetových stránek podrobně popisují další dokumenty, které popisují, jak Společnost chrání soukromí a nakládá s osobními údaji. Dokumenty jsou dostupné zde:

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ 

 

VIII.  Sdílení informací

Společnost může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem Společnosti. Jedná se zejména o tyto subjekty:


(i)         společnost Stable.cz s.r.o., IČO: 287 41 048, se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, která zajišťuje provoz (hosting) Internetových stránek;

(ii)        společnost Minion Interactive s.r.o., IČO: 227 95 791, se sídlem Jiráskova 751/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, která zajišťuje databáze a aplikace Internetových stránek

(iii)      společnost Zendesk, Inc., 1019 Market St. San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké, která provozuje obsluhu chatu na Internetových stránkách;

(iv)      společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, která provozuje nástroj Google Analytics;

(v)        společnost ECOMMA, spol. s r.o., IČO: 636 67 312, se sídlem Kolbenova 859/15 Vysočany, 190 00 Praha 9, která je správcem Internetových stránek.

IX.       Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto Zásad oznámí Společnost uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.


Zásady v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 8. 2020.

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.